Indexace

konfernce-web-foto-10

Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference „Ekonomické a sociální výzvy evropské ekonomiky“ bude zařazen do databází Web of Science a SCOPUS. Bude zahrnovat pouze příspěvky prezentované na konferenci. Veškeré příspěvky projdou recenzním řízením, které bude provedeno pod záštitou Vědeckého výboru konference. V letošním roce jsme nově zdvojnásobili autorský honorář za odprezentované příspěvky ve sborníku, který je nově ve výši 2.000,- Kč za příspěvek.

Konferenční příspěvky, které budou vybrány Vědeckým výborem, budou zařazeny do recenzního řízení v časopise DANUBE a v případě jeho kladného výsledku zde budou po zohlednění připomínek recenzentů publikovány.

DANUBE je odborným vědeckým časopisem, který je zařazen do databáze SCOPUS, dále také Erih PLUS, EconLit, EBSCO, ProQuest a mnoha dalších. S ohledem na široký mezinárodní dosah časopisu a jeho čtenáře, včetně významných autorů z centrálních bank, ministerstev či renomovaných univerzit mnoha evropských zemí, budou v DANUBE publikovány pouze příspěvky psané v anglickém jazyce, respektující kontinuitu publikovaných článků a zaměření časopisu.