O konferenci

Mezinárodní vědecká konference Hospodářská a sociální politika navazuje na dlouhou tradici konferencí pořádaných v Moravskoslezském kraji vztahujících se k tématům Hospodářská politika a tranzitivní ekonomiky, Hospodářská politika a nové členské země EU nebo Hospodářská politika v členských zemích EU. Konference se koná v prostředí Moravskoslezských Beskyd a účastní se jí odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. V letošním roce jsme na základě podnětů ze strany minulých účastníků rozšířili zaměření konference o oblast sociální politiky, která je imanentní součástí hospodářské politiky a nabývá na stále větším významu. Název mezinárodní vědecké konference Hospodářská a sociální politika pak lépe odpovídá jejímu zaměření. Nově jsme také zdvojnásobili autorský honorář za prezentované příspěvky ve sborníku, který je nově ve výši 2.000,- Kč za příspěvek.

Na plenárním zasedání účastníků minulých konferencí vystoupili mimo jiných také prezident České republiky Václav Klaus, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku Jan Švejnar, tehdejší guvernér ČNB Miroslav Singer, podnikatel a mecenáš Jan Světlík, ekonom Tomáš Sedláček, analytik ČSOB Petr Dufek nebo ekonomický expert Petr Zahradník. V letošním roce na plenárním zasedání vystoupí zástupce ředitele Institutu ekonomických studií FSV UK v Praze Roman Horváth, ředitel CERGE-EI Michal Kejak nebo poradce Institutu pro strategie a analýzy Úřadu vlády Slovenské republiky Jan Fidrmuc.

Mezinárodní Vědecký a organizační výbor konference zaručuje její kvalitu. Pod jeho vedením byla vydána řada konferenčních sborníků, které jsou zařazeny ve světově uznávaných databázích, jako je např. Web of Science společnosti Thomson Reuters. Nejlepší články prezentované na konferenci budou po recenzním řízení publikovány v odborném časopise DANUBE, který je zařazen v databázích SCOPUS, Erih PLUS, EconLit, EBSCO, ProQuest a mnoha dalších.

V roce 2018 se bude konference konat v prostředí Horského hotelu Čeladenka v Čeladné, v termínu 4.-6. září. Konferenci v letošním roce pořádá Výzkumný ústav VŠEO, který je pracovištěm Vysoké školy sociálně správní, jejímž cílem je, dle stanov, mimo jiné i nezávislé provádění základního výzkumu, průmyslového výzkumu nebo experimentálního vývoje a veřejné šíření výsledků těchto činností na nevýlučném a nediskriminačním základě a přímé společenské a odborné působení šířením poznatků a hodnot ve společnosti.

Účastníci se mohou na konferenci přihlásit prostřednictvím online formuláře, kde postačí vyplnit jméno a kontakt. Konferenční poplatek činí pro tento rok 5.500,- Kč, a zahrnuje ubytování, stravu a coffee breaks po celou dobu konání konference, společenský program a sborník. Při včasné registraci do 28. 2. 2018 činí poplatek pouze 4.900,- Kč. Přijímány budou příspěvky jak v anglickém, tak v českém, resp. slovenském jazyce. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Příspěvky prezentované v anglickém jazyce budou zařazeny do samostatné anglické sekce.

konfernce-web-foto-08

Naše konference podporuje činnost studentů doktorského studia a začínajících mladých vědeckých pracovníků. Pro tyto účastníky bude na konferenci vytvořena speciální Junior Section. V této sekci předpokládáme velkorysý přístup všech zúčastněných, vstřícné a povzbudivé prostředí a prezentace následované radami a doporučeními pro další práci mladých vědců namísto otázek. Účast v této sekci je vhodná zejména pro nováčky v akademickém světě, v prvním období jejich vědeckého života. Máte-li zájem o účast v této sekci, uveďte, prosím, tuto skutečnost při své registraci.

Termín pro včasnou registraci (poplatek 4.900,- Kč): do 28. 2. 2018
Termín pro standardní registraci (poplatek 5.500,- Kč): 25. 5. 2018
Termín pro zaslání příspěvku: do 9. 7. 2018
Recenzní řízení: 9.-27. 7. 2018
Termín pro úhradu konferenčního poplatku: do 17. 8. 2018
Konferenční dny: 4.-6. 9. 2018