Sborník příspěvků 2017

Sborník příspěvků z konference 2017 v Ostravici byl vydán v tištěné podobě. V elektronické podobě je ke stažení zde:

Sborník příspěvků 2017 – První část
Sborník příspěvků 2017 – Druhá část

Pokyny pro psaní příspěvků 2018

Příspěvky na konferenci lze psát jak v anglickém, tak v českém, resp. slovenském jazyce. Preferovaným jazykem je angličtina. S ohledem na požadavky citačních databází musejí být veškeré příspěvky opatřeny anglickým názvem, abstraktem a klíčovými slovy. K publikaci v časopise DANUBE mohou být vybrány pouze příspěvky v anglickém jazyce.

Doporučený rozsah příspěvku je 10-15 stran. K psaní příspěvků použijte, prosím, šablonu, která je Vám k dispozici v anglické i české verzi:

Šablona pro psaní příspěvků v anglickém jazyce
Šablona pro psaní příspěvků v českém, resp. slovenském jazyce

Příspěvky zasílejte do 9. července 2018 na adresu konference@vseo.cz. Autorům publikovaných a odprezentovaných příspěvků náleží autorský honorář ve výši 2.000,- Kč za příspěvek.