Plenární zasedání

Na plenárním zasedání konference „Ekonomické a sociální výzvy evropské ekonomiky“ v roce 2019 vystoupí následující hosté.

Tomáš Sedláček

Filozof ekonomie Tomáš Sedláček získal mezinárodní slávu za svou oceňovanou knihu „Ekonomie dobra a zla: Po stopách lidského tázání od Gilgameše po finanční krizi“ (Oxford University Press, 2011) přeloženou do 21 jazyků a získal prestižní německou „Wirtschaftsbuchpreis“ na veletrhu ve Frankfurtu za svůj původní filozofický přínos k ekonomii. Byl zařazen mezi 100 nejvlivnějších globálních myslitelů (Top 100 Thought Leaders, GDI). Tomáš Sedláček se narodil v roce 1977 v Praze a ve věku 24 let byl ekonomickým poradcem českého prezidenta Václava Havla. Později se stal členem Národní ekonomické rady, poradního orgánu předsedy vlády ČR. Během jeho pobytu na Yale University ho Yale Economic Review zařadilo mezi pět „hot young minds“ v ekonomii. V současné době pracuje jako hlavní makroekonomický stratég v ČSOB. Tomáš Sedláček byl členem Světového ekonomického fóra, které se schází v Davosu, a členem poradního orgánu pro předsedu Evropské komise Barrosa v New Narrative for Europe. Přednáší na Univerzitě Karlově a zasedá na radách mnoha neziskových organizací. Kromě toho pracuje jako zpravodaj pro přední český ekonomický deník. Široce vyhledávaný mediální komentátor a zábavný a poutavý mluvčí Tomáš cestuje po celém světě, aby debatoval o palčivých otázkách současné ekonomie, které rád konfrontuje s myšlenkami z nejhlubší mytologické minulosti a filozofie.

Svatopluk Kapounek

Svatopluk Kapounek je vedoucí výzkumný pracovník a lektor v oblasti mezinárodního investičního managementu, mezinárodních financí, měnové ekonomie a regulace finančních trhů. Jeho výzkum se soustředí především na empirické modelování dopadů nástrojů hospodářské politiky, identifikaci a modelování za podmínky nejistoty ve složitých nelineárních systémech. Preferuje práci s velkými datovými soubory unikátních dat na bázi panelů i časových řad v časově-frekvenční doméně prostřednictvím frekventistických i bayesovských metod. Je zároveň odborným garantem programu Finance a investiční management a proděkanem pro tvůrčí činnost na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Je viceprezidentem České společnosti ekonomické, členem the American Economic Association, the Euro Area Business Cycle Network a the Econometric Society.

Program konference

ÚTERÝ 3. září 2019/TUESDAY September 3, 2019

15:00–16:30
Registrace účastníků/Registration of participants

16:30
Zahájení konference/Opening Ceremony: prof. Christiana Kliková

17:00–19:00
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ/PLENARY SESSION
Tomáš Sedláček

19:30
Večeře/Dinner

21:00
Společenský večer/Social evening

STŘEDA 4. září 2019/WEDNESDAY September 4, 2019

07:30–9:00
Snídaně/Breakfast

09:30–10:45
Jednání v sekcích/Parallel sessions

10:45–11:00
Coffee Break

11:00–12:15
Jednání v sekcích/Parallel sessions

12:30–14:00
Oběd/Lunch

14:00–15:15
Jednání v sekcích/Parallel sessions

15:15–15:30
Coffee Break

15:30–16:45
Jednání v sekcích/Parallel sessions

19:00
Slavnostní ukončení, raut, společenský večer s hudbou/Closing ceremony, banquet, social evening with music

ČTVRTEK 6. září 2018/THURSDAY September 5, 2019

07:30–9:00
Snídaně/Breakfast

10:00
Check-out