Plenární zasedání

Na plenárním zasedání konference Hospodářská a sociální politika 2018 vystoupí následující hosté.

prof. Roman HORVÁTH, M.A., Ph.D.

Roman Horváth působí jako profesor a zástupce ředitele na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jako přední odborník na měnovou problematiku je členem měnového panelu poradců Evropského parlamentu. Vedle Univerzity Karlovy dále působil také v České národní bance, na Institut für Ost- und Südosteuropaforschung v Regensburgu, na University of Newcastle, University of California v San Diegu nebo na Central European University v Budapešti, kde mu byl také udělen titul M.A. Je šéfredaktorem impaktovaného vědeckého časopisu Finance a úvěr (Czech Journal of Economics and Finance). Podle hodnocení RePEc patří mezi 2 % nejlepších světových ekonomů a jeho publikace jsou pravidelně oceňovány Českou národní bankou. V minulosti působil také jako prezident České společnosti ekonomické.

doc. Ing. Michal KEJAK, M.A., CSc.

Michal Kejak je ředitelem CERGE-EI, společného pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy a Národohospodářského ústavu AV ČR, kde také působí jako docent a člen Výkonného a dozorčího výboru. Vedle CERGE-EI pracoval také ve Světové bance, na New York University, Hoover Institution při Stanford University, Institute for Advanced Studies ve Vídni, Cardiff Business School nebo Central European University v Budapešti. Titul M.A. mu byl udělen State University of New York, kde také později působil jako držitel Fulbrightova stipendia.

Ing. Jan FIDRMUC, M.A., Ph.D.

Jan Fidrmuc je poradcem Institutu pro strategie a analýzy Úřadu vlády Slovenské republiky. Jako vědecký pracovník dále působí na Vysoké škole sociálně správní, institutu CESifo při University of Munich nebo na Institutu ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Akademicky působí na Brunel University ve Velké Británii. Je také členem Mezinárodní organizace práce. Titul Ph.D. získal na Tilburg University a titul M.A. na University of Missouri–Columbia. Hovoří šesti jazyky a vedle hospodářské a sociální politiky se zabývá také otázkami migrace či problematikou institucionální ekonomie.

Program konference

ÚTERÝ 4. září 2018

15:00–16:30
Registrace účastníků/Registration of participants

16:30
Zahájení konference/Opening Ceremony: prof. Christiana Kliková

17:00–19:00
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ/PLENARY SESSION
prof. Roman Horváth, M.A., Ph.D
doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc.
Ing. Jan Fidrmuc, M.A., Ph.D.

19:30
Dinner

21:00
Společenský večer/Social evening

STŘEDA 5. září 2018

07:30–9:00
Snídaně/Breakfast

09:30–10:45
Jednání v sekcích/Parallel sessions

10:45–11:00
Coffee Break

11:00–12:15
Jednání v sekcích/Parallel sessions

12:30–14:00
Oběd/Lunch

14:00–15:15
Jednání v sekcích/Parallel sessions

15:15–15:30
Coffee Break

15:30–16:45
Jednání v sekcích/Parallel sessions

19:00
Slavnostní ukončení, raut, společenský večer s hudbou/Closing ceremony, banquet, social evening with music

ČTVRTEK 6. září 2018

07:30–9:00
Breakfast

10:00
Check-out