Plenární zasedání

Na plenárním zasedání konference „Ekonomické a sociální výzvy evropské ekonomiky“ v roce 2019 vystoupí následující hosté.

Aleš Michl

Téma přednášky: Lekce z krize pro českou ekonomiku

Aleš Michl je od prosince 2018 členem bankovní rady České národní banky. Svou profesní kariéru začal již během studií jako ekonomický novinář a později jako ekonomický poradce místopředsedy vlády pro ekonomiku Martina Jahna. Deset let zastával pozici ekonoma a investičního stratéga Raiffeisenbank. Před svým působením v ČNB byl externím ekonomickým poradcem ministra financí a později předsedy vlády ČR se specializací na makroekonomickou analýzu a stabilizaci státního dluhu. Aleš Michl je autorem mnoha sloupků a článků publikovaných v denících a časopisech jak odborných, tak i populárních. Je také autorem knihy MICHLiq – průvodce ekonomií a investicemi.

Svatopluk Kapounek

Téma přednášky: Vliv zavedení Eura na export v heterogenní EU

Svatopluk Kapounek je vedoucí výzkumný pracovník a lektor v oblasti mezinárodního investičního managementu, mezinárodních financí, měnové ekonomie a regulace finančních trhů. Jeho výzkum se soustředí především na empirické modelování dopadů nástrojů hospodářské politiky, identifikaci a modelování za podmínky nejistoty ve složitých nelineárních systémech. Preferuje práci s velkými datovými soubory unikátních dat na bázi panelů i časových řad v časově-frekvenční doméně prostřednictvím frekventistických i bayesovských metod. Je zároveň odborným garantem programu Finance a investiční management a proděkanem pro tvůrčí činnost na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Je viceprezidentem České společnosti ekonomické, členem the American Economic Association, the Euro Area Business Cycle Network a the Econometric Society.

Program konference

ÚTERÝ 3. září 2019/TUESDAY September 3, 2019

15:00–16:30
Registrace účastníků/Registration of participants

16:30
Zahájení konference/Opening Ceremony: prof. Christiana Kliková

17:00–19:00
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ/PLENARY SESSION

19:30
Večeře/Dinner

21:00
Společenský večer/Social evening

STŘEDA 4. září 2019/WEDNESDAY September 4, 2019

07:30–9:00
Snídaně/Breakfast

09:30–10:45
Jednání v sekcích/Parallel sessions

10:45–11:00
Coffee Break

11:00–12:15
Jednání v sekcích/Parallel sessions

12:30–14:00
Oběd/Lunch

14:00–15:15
Jednání v sekcích/Parallel sessions

15:15–15:30
Coffee Break

15:30–16:45
Jednání v sekcích/Parallel sessions

19:00
Slavnostní ukončení, raut, společenský večer s hudbou/Closing ceremony, banquet, social evening with music

ČTVRTEK 5. září 2019/THURSDAY September 5, 2019

07:30–9:00
Snídaně/Breakfast

10:00
Check-out