Vědecký a organizační výbor

Předsednictvo

prof. Ing. Christiana KLIKOVÁ, CSc.
předsedkyně vědeckého výboru

prof. DDr. Johann K. BRUNNER
místopředseda

prof. Imre FERTÖ, M.A., Ph.D. et Ph.D., DSc.
místopředseda

doc. Ing. Marian LEBIEDZIK, Ph.D.
místopředseda

doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D.
místopředsedkyně

doc. Ing. Pavel TULEJA, Ph.D.
místopředseda

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
místopředseda

Ing. Veronika NÁLEPOVÁ, Ph.D.
předsedkyně organizačního výboru

Dr. Ing. Ingrid MAJEROVÁ
místopředsedkyně organizačního výboru

Členové

prof. Dr. Ing. Jarko FIDRMUC

prof. PhDr. Jana GERŠLOVÁ, CSc.

prof. Ing. Mojmír HELÍSEK, CSc.

prof. PaedDr. Oldřich CHYTIL, Ph.D.

prof. JUDr. Ing. Igor KOTLÁN, Ph.D. et Ph.D.

prof. Ing. Vojtěch KREBS, CSc.

prof. Ing. Eva RIEVAJOVÁ, Ph.D.

prof. Ing. Jana STÁVKOVÁ, CSc.

prof. Ing. Milan ŽÁK, CSc.

prof. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D.

doc. Ing. Svatopluk KAPOUNEK, Ph.D.

doc. Ing. Michal KEJAK, M.A., CSc.

doc. Ing. Martin KVIZDA, Ph.D.

doc. Ing. Šárka LABOUTKOVÁ, Ph.D.

doc. RNDr. Marek LAMPART, Ph.D.

doc. Ing. Jan NEVIMA, Ph.D.

doc. Ing. Ladislav PRŮŠA, CSc.

prof. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D.

doc. Ing. Zdeněk TOMEŠ, Ph.D.

JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.

Ing. Jan FIDRMUC, M.A., Ph.D.

Ing. Vlastimil BERAN, Ph.D.

Ing. Helena HORSKÁ, Ph.D.

Ing. Eva KOTLÁNOVÁ, Ph.D.

Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.

Ing. Karol MORVAY, Ph.D.

Ing. Edita NEMCOVÁ, Ph.D.

Ing. Daniel NĚMEC, Ph.D.

Ing. Petr SKALKA, Ph.D.

Ing. Michaela TICHÁ, Ph.D.

Ing. Natalie UHROVÁ, Ph.D.

Ing. Petr DUFEK