Indexace

Sborník příspěvků z Mezinárodní vědecké konference Hospodářská politika bude zaslán do databází Web of Science a SCOPUS. Bude zahrnovat pouze příspěvky prezentované na konferenci. Veškeré příspěvky projdou recenzním řízením, které bude provedeno pod záštitou Vědeckého výboru konference.

Konferenční příspěvky, které budou vybrány Vědeckým výborem, budou zařazeny do recenzního řízení v časopise DANUBE a v případě jeho kladného výsledku zde budou po zohlednění připomínek recenzentů publikovány.

DANUBE je odborným vědeckým časopisem, který je zařazen do databáze SCOPUS, dále také Erih PLUS, EconLit, EBSCO, ProQuest a mnoha dalších. S ohledem na široký mezinárodní dosah časopisu a jeho čtenáře, včetně významných autorů z centrálních bank, ministerstev či renomovaných univerzit mnoha evropských zemí, budou v DANUBE publikovány pouze příspěvky psané v anglickém jazyce, respektující kontinuitu publikovaných článků a zaměření časopisu.

Publikační výstupy konference