Plenární zasedání

Na plenárním zasedání konference „Hospodářská a sociální politika“ v roce 2021 vystoupí následující hosté.

Martin Macháček

Martin Macháček se ve svém výzkumu aktuálně věnuje problematice vývoje, metodologie a sociologie ekonomie, a vybraným makroekonomickým problémům. Vystudoval národní hospodářství na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Na téže fakultě získal doktorát v oboru Ekonomie, a následně se zde i habilitoval. Později pokračoval ve studiích na Filozofické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde získal doktorát v oboru Teorie a dějiny vědy a techniky. V průběhu své akademické dráhy pobýval na zahraničních univerzitách ve Velké Británii, Finsku, Řecku, Dánsku, Turecku, Španělsku, Portugalsku, Mongolsku, Itálii a Litvě. V roce 2016 byl jmenován profesorem ekonomie. Martin Macháček v současnosti působí jako vedoucí katedry ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, je členem představenstva České společnosti ekonomické a jejím bývalým prezidentem, členem International Network for Economic Method, zasedá v několika vědeckých a oborových radách. Je také předsedou panelu 402 Grantové agentury ČR a předsedou oborové komise Společenských a humanitních věd, působí rovněž v jednom z poradních orgánů Rady pro výzkum, vývoj a inovace.

 

Dmitriy Vorobyev

Dmitriy Vorobyev se věnuje výzkumu politické ekonomie a veřejné ekonomiky, a to jak teoretickému, tak empirickému se zaměřením na takové problémy, jako jsou role informací v politických procesech, účinnost politických institucí, korupce a další. V současnosti je členem katedry ekonomie a hospodářské politiky a zástupcem vedoucího Výzkumného ústavu VŠEO, který je pracovištěm Vysoké školy PRIGO. Vystudoval doktorské studium v oboru Ekonomie na prestižní CERGE-EI při Univerzitě Karlově v Praze. Po ukončení doktorského studia pokračoval ve své akademické kariéře jako odborný asistent na Graduate School of Economics and Management na Ural Federal University (Jekatěrinburg, Rusko) a jako vědecký pracovník na katedře politických věd na University of Wisconsin-Madison (Wisconsin, USA).

Program konference

ÚTERÝ 7. září 2021

15:00–16:30
Registrace účastníků

16:30
Zahájení konference

17:00–19:00
PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ

19:30
Večeře

21:00
Společenský večer

STŘEDA 8. září 2021

07:30–9:00
Snídaně

09:00–10:30
Jednání v sekcích

10:30–10:45
Coffee Break

10:45–12:00
Jednání v sekcích

12:00–13:00
Oběd

13:30–15:30
Jednání v sekcích

15:30–15:45
Coffee Break

16:00–18:00
Čas na odpočinek
(možné změny podle počasí, můžete využít bazén, wellness, saunu, golfovou akademii, výlet po okolí…)

19:00
Slavnostní ukončení, raut, společenský večer s hudbou

ČTVRTEK 9. září 2021

07:30–9:00
Snídaně

10:00
Check-out