Vědecký výbor

Předsednictvo

prof. Ing. Christiana KLIKOVÁ, CSc.
předsedkyně vědeckého výboru

prof. DDr. Johann K. BRUNNER
místopředseda

prof. Imre FERTÖ, M.A., Ph.D. et Ph.D., DSc.
místopředseda

doc. Ing. Marian LEBIEDZIK, Ph.D.
místopředseda

doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D.
místopředsedkyně

doc. Ing. Pavel TULEJA, Ph.D.
místopředseda

prof. Ing. Antonín SLANÝ, CSc.
místopředseda

Organizační výbor

Ing. Lenka FABÍKOVÁ
předsedkyně

Bc. Marta BLAŠTÍKOVÁ
Pavla KUCHAŘOVÁ

Členové

prof. Dr. Ing. Jarko FIDRMUC
prof. Ing. Lenka FOJTÍKOVÁ, Ph.D.
prof. PhDr. Jana GERŠLOVÁ, CSc.
prof. JUDr. Ing. Igor KOTLÁN, Ph.D. et Ph.D.
prof. Ing. Vojtěch KREBS, CSc.
prof. Ing. Martin KVIZDA, Ph.D.
prof. Ing. Šárka LABOUTKOVÁ, Ph.D.
prof. RNDr. Marek LAMPART, Ph.D.
prof. Ing. Eva RIEVAJOVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Jana STÁVKOVÁ, CSc.
prof. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk TOMEŠ, Ph.D.
prof. Ing. Osvald VAŠÍČEK, CSc.
prof. Ing. Milan ŽÁK, CSc.
prof. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D.
doc. Ing. Svatopluk KAPOUNEK, Ph.D.
doc. Ing. Michal KEJAK, M.A., CSc.
doc. Ing. Daniel NĚMEC, Ph.D.
doc. Ing. Jan NEVIMA, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav PRŮŠA, CSc.
Dr. Ing. Ingrid MAJEROVÁ
JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
Ing. Emil ADÁMEK, Ph.D.
Ing. Vlastimil BERAN, Ph.D.
Ing. Jan FIDRMUC, M.A., Ph.D.
Ing. Helena HORSKÁ, Ph.D.
Ing. Eva KOTLÁNOVÁ, Ph.D.
Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.
Ing. Karol MORVAY, Ph.D.
Ing. Martin MURÍN, Ph.D.
Ing. Boris NAVRÁTIL, CSc.
Ing. Veronika NÁLEPOVÁ, Ph.D.
Ing. Edita NEMCOVÁ, Ph.D.
Ing. Petr SKALKA, Ph.D.
Ing. Michaela TICHÁ, Ph.D.
Ing. Natalie UHROVÁ, Ph.D.
Ing. Petr DUFEK