Vědecký a organizační výbor

Předsednictvo

prof. Ing. Christiana KLIKOVÁ, CSc.
předsedkyně vědeckého výboru

prof. DDr. Johann K. BRUNNER
místopředseda

prof. Imre FERTÖ, M.A., Ph.D. et Ph.D., DSc.
místopředseda

doc. Ing. Marian LEBIEDZIK, Ph.D.
místopředseda

doc. Mgr. Ing. Zuzana MACHOVÁ, Ph.D.
místopředsedkyně

doc. Ing. Pavel TULEJA, Ph.D.
místopředseda

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
místopředseda

Ing. Veronika NÁLEPOVÁ, Ph.D.
předsedkyně organizačního výboru

Členové

prof. Dr. Ing. Jarko FIDRMUC
prof. PhDr. Jana GERŠLOVÁ, CSc.
prof. Ing. Mojmír HELÍSEK, CSc.
prof. PaedDr. Oldřich CHYTIL, Ph.D.
prof. JUDr. Ing. Igor KOTLÁN, Ph.D. et Ph.D.
prof. Ing. Vojtěch KREBS, CSc.
prof. Ing. Eva RIEVAJOVÁ, Ph.D.
prof. Ing. Jana STÁVKOVÁ, CSc.
prof. Ing. Stanislav ŠAROCH, Ph.D.
prof. Ing. Milan ŽÁK, CSc.
prof. Ing. Miroslav ŽIŽKA, Ph.D.
doc. Ing. Svatopluk KAPOUNEK, Ph.D.
doc. Ing. Michal KEJAK, M.A., CSc.
doc. Ing. Martin KVIZDA, Ph.D.
doc. Ing. Šárka LABOUTKOVÁ, Ph.D.
doc. RNDr. Marek LAMPART, Ph.D.
doc. Ing. Jan NEVIMA, Ph.D.
doc. Ing. Ladislav PRŮŠA, CSc.
doc. Ing. Zdeněk TOMEŠ, Ph.D.
Dr. Ing. Ingrid MAJEROVÁ
JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
Ing. Vlastimil BERAN, Ph.D.
Ing. Jan FIDRMUC, M.A., Ph.D.
Ing. Helena HORSKÁ, Ph.D.
Ing. Eva KOTLÁNOVÁ, Ph.D.
Ing. Rudolf MACEK, Ph.D.
Ing. Karol MORVAY, Ph.D.
Ing. Edita NEMCOVÁ, Ph.D.
Ing. Daniel NĚMEC, Ph.D.
Ing. Petr SKALKA, Ph.D.
Ing. Michaela TICHÁ, Ph.D.
Ing. Petr DUFEK