Důležité termíny

Termín pro registraci: do 30. 5. 2022

Termín pro zaslání příspěvku: do 6. 7. 2022

Recenzní řízení: do 31. 7. 2022

Termín pro úhradu konferenčního poplatku: do 17. 8. 2022 (4.900 Kč / 185 EUR)

Konferenční dny: 6.-8. 9. 2022

Registrační formulář: