Důležité termíny

Termín pro registraci: do 30. 5. 2020 (4.900 Kč / 185 EUR)

Termín pro zaslání příspěvku: do 20. 7. 2020

Recenzní řízení: do 31. 7. 2020

Termín pro úhradu konferenčního poplatku: do 17. 8. 2020

Konferenční dny: 1.-3. 9. 2020

Registrační formulář: