Pokyny pro psaní příspěvků 2024

Příspěvky na konferenci lze psát jak v anglickém, tak v českém, resp. slovenském jazyce. Preferovaným jazykem je angličtina. S ohledem na požadavky citačních databází musejí být veškeré příspěvky opatřeny anglickým názvem, abstraktem a klíčovými slovy. K publikaci v časopise DANUBE mohou být vybrány pouze příspěvky v anglickém jazyce. Do sborníku jsou zařazeny pouze příspěvky, které byly akceptovány v recenzním řízením (double-blind review) a byly také aktivně prezentovány na konferenci. Příspěvky prosím zašlete v uvedeném termínu do 30. 6. 2024 na email conference@eruni.org.

Doporučený rozsah příspěvku je 10-15 stran. K psaní příspěvků použijte, prosím, šablonu, která je Vám k dispozici v anglické i české verzi:

Šablona pro psaní příspěvků v anglickém jazyce
Šablona pro psaní příspěvků v českém, resp. slovenském jazyce

Publikační etika a politika nekalých praktik