Mezinárodní vědecká konference „Hospodářská a sociální politika“ navazuje na dlouhou tradici konferencí pořádaných v Moravskoslezském kraji s podtituly „Ekonomické a sociální výzvy evropské ekonomiky“, „Hospodářská politika v globálním prostředí“, „Hospodářská politika v členských zemích EU“, „Hospodářská politika a nové členské země EU“ a „Hospodářská politika a tranzitivní ekonomiky“. Konference se koná v prostředí Moravskoslezských Beskyd a účastní se jí odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. V roce 2018 jsme na základě podnětů ze strany minulých účastníků rozšířili zaměření konference o oblast sociální politiky, která je imanentní součástí hospodářské politiky a nabývá na stále větším významu. Název mezinárodní vědecké konference „Hospodářská a sociální politika“ pak lépe odpovídá jejímu zaměření.

V roce 2021 se bude konference konat v Golf Resort Čeladná v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd, v termínu 7.-9. září 2021. Konferenci pořádá  Vysoká škola PRIGO.

V letošním roce na plenárním zasedání vystoupí Martin Macháček, který v současnosti působí jako vedoucí katedry ekonomie na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava, dále je také členem představenstva České společnosti ekonomické a předsedou oborové komise Společenských a humanitních věd a panelu 402 Grantové agentury ČR. Dalším řečníkem na plenárním zasedání bude Dmitriy Vorobyev, senior researcher VŠ PRIGO, který v minulosti působil také na Graduate School of Economics and Management na Ural Federal University (Jekatěrinburg, Rusko) či University of Wisconsin-Madison (Wisconsin, USA).

V loňském roce vystoupili na plenárním zasedání Helena Horská, hlavní ekonomka Raiffeisenbank a členka KoroNERV-20 a Stanislav Šaroch,  garant institucionálního výzkumu na ŠKODA AUTO Vysoké škole, který zároveň působí na Katedře světové ekonomiky Fakulty mezinárodních vztahů VŠE. V roce 2019 na plenárním zasedání vystoupil Aleš Michl, člen bankovní rady České národní banky a Svatopluk Kapounek, proděkan pro tvůrčí činnost na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně.  Na plenárním zasedání účastníků předchozích konferencí vystoupili mimo jiných také prezident České republiky Václav Klaus, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku Jan Švejnar, tehdejší guvernér ČNB Miroslav Singer, podnikatel a mecenáš Jan Světlík, analytik ČSOB Petr Dufek, Jan Fidrmuc, poradce Institutu pro strategie a analýzy Úřadu vlády Slovenské republiky nebo ekonomický expert Petr Zahradník.

Mezinárodní Vědecký a organizační výbor konference zaručuje její kvalitu. Pod jeho vedením byla vydána řada konferenčních sborníků, které jsou zařazeny ve světově uznávaných databázích, jako je např. Web of Science společnosti Clarivate Analytics. Nejlepší články prezentované na konferenci budou po recenzním řízení publikovány v odborném časopise DANUBE, který je zařazen v databázích SCOPUS, Erih PLUS, EconLit, EBSCO, ProQuest a mnoha dalších.

Konferenční sborník z roku 2017 je již indexován v databázi Web of Science, přičemž sborníky z dalších let byly také přijaty do schvalovacího procesu a momentálně čekáme na rozhodnutí o jejich zařazení.

Účastníci se mohou na konferenci přihlásit prostřednictvím online formuláře, kde postačí vyplnit jméno a kontakt. Přijímány budou příspěvky jak v anglickém, tak v českém, resp. slovenském jazyce. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Příspěvky prezentované v anglickém jazyce budou zařazeny do samostatné anglické sekce.

Naše konference podporuje činnost studentů doktorského studia a začínajících mladých vědeckých pracovníků. Pro tyto účastníky bude na konferenci vytvořena speciální Junior Section. V této sekci předpokládáme velkorysý přístup všech zúčastněných, vstřícné a povzbudivé prostředí a prezentace následované radami a doporučeními pro další práci mladých vědců namísto otázek. Účast v této sekci je vhodná zejména pro nováčky v akademickém světě, v prvním období jejich vědeckého života. Máte-li zájem o účast v této sekci, uveďte, prosím, tuto skutečnost při své registraci.

Termín pro registraci:  do 30. 5. 2021
Termín pro zaslání příspěvku: do 6. 7. 2021
Recenzní řízení: do 31. 7. 2021
Termín pro úhradu konferenčního poplatku (4.900 Kč / 185 EUR): do 17. 8. 2021
Konferenční dny: 7.-9. 9. 2021