O konferenci

Mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika navazuje na dlouhou tradici konferencí pořádaných v Moravskoslezském kraji s takovými podtituly, jako „Post-pandemické výzvy a příležitosti české a evropské politiky“, „Ekonomické a sociální výzvy evropské ekonomiky“, „Hospodářská politika v globálním prostředí“, „Hospodářská politika v členských zemích EU“, „Hospodářská politika a nové členské země EU“ či „Hospodářská politika a tranzitivní ekonomiky“.

Témata, která budou na konferenci diskutována, jsou zejména následující:

  • hospodářská politika a udržitelnost,
  • právní aspekty hospodářské politiky,
  • role státu v ekonomice,
  • růstová politika,
  • trh práce a sociální politika,
  • fiskální politika a veřejné finance,
  • monetární politika a finanční trhy,
  • evropská průmyslová strategie,
  • evropská integrace a mezinárodní vztahy,
  • manažerská ekonomie.

Konference se koná v prostředí Moravskoslezských Beskyd a účastní se jí odborníci z oblasti ekonomických disciplín, práva, ale také např. sociologie, politologie či mezinárodních vztahů, a to nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.

V roce 2023 se bude konference konat v Hotelu Bartoš v malebném prostředí Moravskoslezských Beskyd v termínu 5.-7. září 2023. Konferenci pořádá Vysoká škola PRIGO.

V roce 2022 na plenárním zasedání vystoupil Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace, Igor Blahušiak, ředitel Odboru komunikace o evropských záležitostech Úřadu Vlády ČR a Svatopluk Kapounek, prorektor Mendelovy univerzity v Brně.

V předchozích letech na plenárním zasedání vystoupili např. Aleš Michl, guvernér ČNB, prezident České republiky Václav Klaus, ekonom a filozof Tomáš Sedláček, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku Jan Švejnar, tehdejší guvernér ČNB Miroslav Singer, podnikatel a mecenáš Jan Světlík nebo ekonomický expert Petr Zahradník.

Mezinárodní Vědecký a organizační výbor konference zaručuje její kvalitu. Pod jeho vedením byla vydána řada konferenčních sborníků, které jsou zařazeny ve světově uznávaných databázích, jako je např. Web of Science společnosti Clarivate Analytics. Nejlepší články prezentované na konferenci budou po recenzním řízení publikovány v odborném časopise DANUBE, který je zařazen v databázích SCOPUS, Erih PLUS, EconLit, EBSCO, ProQuest a mnoha dalších.

Konferenční sborník z roku 2021 a 2017 je již indexován v databázi Web of Science, přičemž sborníky z dalších let byly také přijaty do schvalovacího procesu a momentálně čekáme na rozhodnutí o jejich zařazení.

Junior Section – příležitost pro mladé výzkumníky

Naše konference podporuje činnost studentů doktorského studia a začínajících mladých vědeckých pracovníků. Pro tyto účastníky bude na konferenci vytvořena speciální Junior Section. V této sekci předpokládáme velkorysý přístup všech zúčastněných, vstřícné a povzbudivé prostředí a prezentace následované radami a doporučeními pro další práci mladých vědců namísto otázek. Účast v této sekci je vhodná zejména pro nováčky v akademickém světě, v prvním období jejich vědeckého života. Máte-li zájem o účast v této sekci, uveďte, prosím, tuto skutečnost při své registraci.

Důležité termíny

Termín pro registraci: do 30. 5. 2023
Termín pro odeslání abstraktu: do 16. 6. 2023
Termín pro zaslání příspěvku: do 30. 6. 2023
Recenzní řízení: do 31. 7. 2023
Termín pro úhradu konferenčního poplatku (4.900 Kč / 185 EUR): do 17. 8. 2023
Konferenční dny: 5.- 7. 9. 2023

Jak se přihlásit

Účastníci se mohou na konferenci přihlásit prostřednictvím online formuláře. Přijímány budou příspěvky jak v anglickém, tak v českém, resp. slovenském jazyce. Jednacími jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina. Příspěvky prezentované v anglickém jazyce budou zařazeny do samostatné anglické sekce.